Vrijmetselarij in Wageningen

Vrijmetselaarsloge Het Gulden Koord in Wageningen

Informatie over Loge Het Gulden Koord

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge Het Gulden Koord

De Loge �??Het Gulden Koord�?? (�??HGK�??; vele namen van loges in Nederland hebben betrekking op de Ritualen) is ontstaan doordat een aantal leden, tot dan lid van de loge �??De Korenschoof�?? in Wageningen, eigen wegen wilden bewandelen. De Loge �??HGK�?? is officieel gestart op 15-10-1994. De loge �??HGK�?? komt bijeen op de tweede en vierde dinsdagavond van de maanden september tot en met juni (dit is het �??werkjaar�??, zoals wij dat noemen). Elke bijeenkomst begint omstreeks 19.45 uur en duurt gemiddeld tot 22.30 uur.Naast een Vrijmetselaars werkplaats is de Loge ook een gewone vereniging met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (K.v.K. 40125142). Dus ook met statuten (zie K.v.K.) en een huishoudelijk reglement. Dat wil zeggen dat er ook de gewone vereniging activiteiten zijn als: ledenvergaderingen, verkiezingen van bestuurders, etc.In de Loge kennen we twee verschillende soorten werkzaamheden: de rituele (er is dan een opvoering/uitvoering van een Rituaal) en niet rituele, de z.g.n. comparitie waarbij één van de leden een voordracht houdt. Die voordrachten gaan over zingeving in het leven in de meest uitgebreide zin, vaak geënt op eigen ervaringen en het eigen beleven tijdens de uitvoering van de ritualen. Inleiders vertellen geen grote verhalen van, of over, anderen, maar laten vooral horen wat hen persoonlijk bezig houdt.De loge heeft op dit moment ongeveer 16 leden met zeer verschillende achtergronden en interesses. Dit kleinere aantal heeft het voordeel dat je elkaar goed leert kennen. Dat maakt de gedachten wisseling extra opbouwend, inspirerend en meestal verrassend. De leeftijd van de leden varieert op dit moment tussen de 45 en 80 jaar (men kan echter al op 21 jarige leeftijd lid worden van een loge).In onze Loge kunnen we in alle openheid vrijuit met elkaar spreken; dat kan over van alles, ook over zaken die zeer persoonlijk zijn. Zaken die je buiten de beslotenheid van de Loge zeker niet zomaar in de openbaarheid brengt. Die openheid is mogelijk, omdat ieder van ons weet dat elk lid de meningen en opvattingen van de ander ten volle respecteert; we zijn zeker van de zwijgzaamheid van de leden over wat hen ter ore komt. Door dit onderlinge vertrouwen en de grote verscheidenheid in achtergrond zijn de gesprekken bij de bijeenkomsten heel intensief en waardevol; en vaak ook zeer verrassend. Na afloop van het officiële deel van de comparitie (bij wat wij noemen �??de 7e graad�??) wordt met een glas frisdrank of wat anders vaak nog lang met elkaar nagepraat.Als je de leden die vraag voorlegt, krijg je heel verschillende antwoorden. Bijvoorbeeld:Wij verwachten van aspirant leden dat zij zich willen openstellen voor de Broeders van de loge. �??Men kan alleen vertrouwen krijgen als je zelf eerst vertrouwen hebt gegeven�?? is ons motto.Een nieuw lid wordt ingewijd in de eerste of Leerling graad. Na ongeveer een jaar volgt de bevordering tot Gezel, en na weer een jaar de verheffing tot Meester. Dat is de hoogste graad waarin gewerkt wordt in een Loge. Na zo�??n rituele bijeenkomst is er altijd een z.g.n. �??Broedermaal�??. Deze gezamenlijke maaltijd wordt bij ons, meestal, klaar gemaakt door een van de leden. De jaarlijkse bijdrage is �?�310,00. Dit bedrag is belasting aftrekbaar (de gehele Vrijmetselarij heeft de ANBI-status).Elke Loge heeft zijn eigen gewoonten en gebruiken. Deze zijn door de Broeders afgesproken en zij worden geacht zich er aan te houden. �?én van die gebruiken is dat de leden bij de gewone bijeenkomsten, bij voorkeur, een Loge-das en een colbert dragen. Tijdens de rituele bijeenkomsten dragen wij een smoking met zwarte vlinderdas (in vele andere Loges is het een rokkostuum met zwart vest).Een van de belangrijke stradities in de Nederlandse vrijmetselarij is de comparitie; het bij elkaar komen en luisteren naar elkaar, waarna elkaars mening wordt besproken, en niet bediscussieerd van wel of niet gelijk hebben. Zo'n gesprek volgt vaak op een lezing, wat in de vrijmetselarij een bouwstuk wordt genoemd.Er worden gesprekken gehouden over allerlei maconnieke onderwerpen, maar een bespreking van een maatschappelijk onderwerp wordt ook niet uit de weg gegaan. Daarbij worden standpunten over religie en politiek vermeden.Bij de maaltijd (broedermaal of tafelloge) na een uitvoering van een rituaal wordt meestal rode wijn gedronken (men kan ook iets anders nuttigen). De glazen worden tijdens het maal aangeduid als �??kanons�??. Dit is een rest (er zijn er meer) van de tradities uit de oude militaire Loges die in de Napoleontische tijd in vele steden in Nederland werkzaam waren. Deze Loges vormden vaak voor een deel het begin van de nu bestaande Loges. Een kanon wordt met �??rood kruit�?? gevuld dat wordt �??geschoten�??. In enkele Loges worden nog de oude �??afvuur�?? regels gehanteerd bij het uitbrengen van een dronk.De loge kent een complexe structuur waarbij vele broeders een speciale functie vervullen. Daarbij is steeds veel overleg nodig.Hoewel de partners niet tot het eigenlijke werk in de Loge toegelaten worden spelen ze wel een belangrijke rol in het Loge-leven. Zij delen immers in de persoonlijke beleving van hun partner. Daarnaast worden er enkele keren per jaar gezamenlijk met onze partners feestelijke bijeenkomsten gehouden.De ruwe steen waaraan de Vrijmetselaar werkt tot hij een bijna zuivere kubiek verkrijgt. Op de zuivere kubiek de passer en de winkelhaak. Een kubieke steen kan een betere en meer stabiele bouwsteen vormen voor het te bouwen geheel (de samenleving).