Werkwijze

Werkwijze

Drie graden

De aangenomen vrijmetselaar doorloopt drie graden. Na zijn aanmelding wordt hij ingewijd tot leerling-vrijmetselaar. Na een jaar wordt hij in beginsel bevorderd tot gezel. Na nog een jaar volgt zijn verheffing tot meester-vrijmetselaar. Al deze graden zijn ingebed in een zogenaamde Open Loge, een speciaal ritueel. Deze rituelen zijn tegenwoordig overal vindbaar, maar het verdient aanbeveling de rituelen onbevangen te ondergaan.

Open Loge

Tijdens alle Open Loges voeren we samen een ritueel op, een spel waarin de menselijke levensweg wordt verbeeld door middel van de bouw- en lichtsymboliek van de Tempel van Salomo. Een aantal malen per jaar vindt een plechtig ritueel plaats, waaraan de leden in stemmige kleding deelnemen. In juni en december houden we de beide Sint-Jansloges. Het Winter Sint-Jan markeert de zonnewende aan de vooravond van het nieuwe jaar. Met het Zomer Sint-Jan wordt het werkjaar afgesloten.: Tijdens het Zomer Sint-Jans ritueel vindt de bestuurswisseling plaats en worden nieuwe officieren, broeders met een speciale functie, benoemd.

Gewenste kledingvoorschriften bij de Open Loges is een zwart kostuum (rok). De rok met wit overhemd , zwart vest, witte strik en zwarte lakschoenen. Ook een donker pak is toegestaan. De voorkeur van loge Fraternité gaat uit naar een rokkostuum. De rituele kleding bestaat uit een schootsvel van leer met randen eventueel in de kleur van de Loge en witte handschoenen. Deze kledingstukken worden bij de inwijding door de Loge verstrekt.

Comparitie

Loge Fraternité komt wekelijks bijeen op de woensdagavond. Bij toetreding wordt duidelijk gemaakt dat ieder lid in principe aan alle loge-avonden deelneemt. Naast de meer formele bijeenkomsten, de Open Loges, worden op de andere momenten comparities gehouden. Beide beginnen om acht uur.

Op een comparitie-avond vormt een zogenaamd ‘bouwstuk’ het middelpunt. Een dergelijke presentatie kan gaan over een maatschappelijk of een levensbeschouwelijk onderwerp, waarbij veel aandacht wordt besteed aan persoonlijke overwegingen en relevante vrijmetselaarsideeën over het onderwerp.

Om de gedachtenwisseling bij de comparitie veel ruimte te geven, duurt de oplevering van een bouwstuk meestal niet veel langer dan een half uur. De opzet van de loge-avond is zo, dat geen discussie tussen een spreker en de luisteraars ontstaat, maar een voortdurende dialoog, waarbij spontane reacties en een informele uitwisseling van gedachten bevorderd worden. Ook persoonlijke ontboezemingen krijgen de ruimte, waarbij de spreker ernaar streeft ze zo te brengen dat ook het inzicht van anderen erdoor verdiept kan worden.

Na de comparitie wordt het officiële gedeelte afgesloten, waarna vaak nog geruime tijd nagepraat wordt onder het genot van een drankje.