Geinteresseerd

Geïnteresseerd? (mannen - Loge Fraternite, vrouwen - Loge Vinculum Verum) 

Inwijdingsgenootschap

In gesprekken over vrijmetselarij wordt vaak het woord ‘inwijding’ gebruikt. Hoewel vrijmetselaars aan dit woord een bijzondere persoonlijke betekenis kunnen geven, houdt het begrip inwijding in feite niet meer in dan ‘opname in een besloten groep en bekendmaking met de kenmerkende gebruiken van deze groep’.

Toch is er verschil tussen het lid worden van een tennisvereniging om van een tennisbaan gebruik te kunnen maken en de toetreding tot een loge om binnen een ideële broederschap aan de ontwikkeling van de eigen levenshouding te gaan werken. Het lidmaatschap van een loge veronderstelt namelijk een langdurige verbintenis, niet zozeer met de loge, als wel met de ernstig overwogen eigen keuze. In die zin is de inwijding in een loge vergelijkbaar met iedere opname in een groep met een eigen cultuur.

Voorbereiding

De toetreding tot een Vrijmetselaarsloge is het eindstuk van een langdurig proces waarbij soms jaren voorbij gaan. De toetreding tot een Vrijmetselaarsloge is een bewuste stap maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op. Juist door de beslotenheid van een Vrijmetselaarsloge blijven er bij eventuele belangstellenden veel vragen in eerste instantie onbeantwoord. Wie interesse heeft voor het lidmaatschap zal zich allereerst kunnen informeren door middel van het lezen van informatie over Vrijmetselarij en doormiddel van gesprekken met vrijmetselaren voor zover u deze kent. Daarnaast kunt u de jaarlijkse open dag bezoeken. Deze vindt in september plaats, gelijktijdig met open monumentendag. Wanneer u zich daadwerkelijk wilt aanmelden bij de loge Fraternité dan kan dat via de website of via de secretaris. Als eerste zal er met u contact worden opgenomen, met de logevoorlichter, voor het maken van een afspraak voor een eerste oriënterend gesprek. Op basis van dit gesprek bepaald u, in samenspraak met de logevoorlichter, of Vrijmetselarij iets voor u zou kunnen zijn en of u de aanmeldingsprocedure zou willen in gaan.

Aanmelden

Mocht u meer willen weten over vrijmetselarij, over de loge Fraternité of over de aanmeldingsprocedure neem dan contact met ons op (zie contact voor de mogelijkheden).

Loge Fraternite staat open voor elke vrije man van goede naam.  

In Almelo in hetzelfde gebouw is ook de vereniging van de vrouwentak van de Vrijmetselarij actief. Zij noemen zich de Weefsters en hun loge heet Vinculum Verum. Dames die hier graag meer van willen weten, worden uitgenodigd om naar https://www.vinculumverum.org/ te gaan.