Vrijmetselarij in Haarlem

Vrijmetselaarsloge Ad Lucem et Pacem in Haarlem

Informatie over Loge Ad Lucem et Pacem

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge Ad Lucem et Pacem

De maçonnieke werkwijze komt voort uit een eeuwenoude traditie, stammend uit de tijd van de Verlichting. Een periode waarin de basis voor verdraagzaamheid en democratie in onze westerse cultuur werd gelegd. Ondanks haar oude wortels, past de vrijmetselarij heel goed in deze tijd. De vrijmetselarij gaat over verdieping zoeken, zingeving vinden en op zoek gaan naar jezelf. In een tijd waarin de samenleving lijkt te verharden, waar het vaak draait om uiterlijkheden, kan de vrijmetselarij een rustpunt zijn en een baken. Vrijmetselarij gaat ook over de verhouding tot je medemensen. Over loskomen van dogma�??s en respectvol omgaan met de ander. Niet alleen binnen een loge, maar ook in de wereld daarbuiten. De vrijmetselaar gebruikt rituelen en symbolen. Hij ziet zichzelf symbolisch als een ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om zijn plek in de samenleving in te kunnen nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk.�??Ad Lucem et Pacem�?? is een van de drie Haarlemse mannenloges en haar naam betekent �??Naar licht en vrede�??. De Loge is voortgekomen uit de Haarlemse Loge �??Vicit Vim Virtus�??. De afsplitsing heeft in 1926 plaatsgevonden, toen het ledenaantal te groot werd. We zijn trots op onze loge. Die telt momenteel rond de zestig leden, in de leeftijd van midden dertig tot ruim in de negentig. Niet alleen de grote verscheidenheid in leeftijd, maar ook de verschillen in levenservaring, werk en interesses maken de loge in onze ogen uniek. In een loge leer je mensen kennen die je in het dagelijks leven niet zo snel zou tegenkomen, wat een enorme verrijking kan bieden.De leden van de loge noemen elkaar broeder en komen elke maandagavond bijeen. Er is ruimte voor traditie, verdieping, maar ook voor ontspanning. Tijdens de samenkomsten is respectvol omgaan met elkaar en vertrouwelijkheid vanzelfsprekend.Heeft u belangstelling voor de vrijmetselarij? Wilt u zich aanmelden of heeft u behoefte aan meer informatie? Jaarlijks zijn er een voorlichtingsbijeenkomsten voor belangstellenden. U kunt dat zien op onze arbeidstafel. Het wordt gekenmerkt met �??Open toegang. Ook voor niet vrijmetselaars. Aanmelding gewenst�??.Een andere mogelijkheid om kennis te maken met de vrijmetselarij en onze Loge is door contact op te nemen met onze voorlichter. U kunt dan een mail sturen waarna wij een afspraak met u zult maken. 1 + 3 = ? Bewijs a.u.b. dat u een mens bent door de volgende vergelijking op te lossen. * Wilt u als niet vrijmetselaar meer weten over de vrijmetselarij of over onze loge? Stuur dan een mail naar onze voorlichter.Het formulier op deze pagina gaat naar ons algemene e-mail adres. Wilt u één van onze bestuursleden rechtstreeks mailen? Kies dan hieronder uw gewenste bestuurslid.Het is lastig om goede boeken over de vrijmetselarij te vinden. Vanwege de vertrouwelijkheid, wordt de vrijmetselarij door sommigen als mysterieus gezien, waardoor er vaak onzin is geschreven. Toch zijn er ook boeken die een helder beeld geven van de maconnieke traditie en gebruiken, geschreven door zowel vrijmetselaren als mensen buiten de broederschap. We benadrukken wel dat de vrijmetselarij over persoonlijke beleving gaat, het is iets wat je zelf moet ervaren. Op vrijmetselarij.nl is actuele en betrouwbare informatie te vinden.Ripperdastraat 13, 2011 KG Haarlem KvK: 40594423, te Amsterdam, vastgelegd op 1-12-1999 Voorzitter: Jan de Kramer Secretaris: Friedo Tamara Thesaurier: Willem Meijer