Vrijmetselarij in Dordrecht

Vrijmetselaarsloge De Schakel in Dordrecht

Informatie over Loge De Schakel

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge De Schakel

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. Vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen. De vrijmetselaar komt in een loge om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’.In de Dordtse geschiedenis is loge ‘De Schakel’ de vijfde vrijmetselaarsloge op rij. Na La Parfaite Union (1789), L’Union Fraternelle (1791), L’Union Durable (1798)  en La Flamboyante (1812) is loge ‘De Schakel’ op 16 November 1968 geïnstalleerd. Op dit moment zijn loge ‘La Flamboyante’ en loge ‘De Schakel’ nog operationeel.Loge ‘De Schakel’ is een Nederlandse loge die werkt onder het Grootoosten der Nederlanden, de overkoepelende organisatie van alle Nederlandse vrijmetselaarsloges.Met name de hartelijke sfeer binnen loge ‘De Schakel’ spreekt veel mensen tot de verbeelding en geeft hen het gevoel zich, binnen een inspirerende ruimte, snel ‘thuis te voelen’. Loge ‘De Schakel’ typeert zich door haar nuchtere ‘no nonsense’ karakter en werkwijze.    Leden van ‘De Schakel’ komen gedurende het verenigingsjaar, dat loopt van september tot en met juni, iedere maandagavond bijeen.Vrijmetselarij is een eeuwenoude wereldomvattende broederschap met een methode om mensen te leren zich te verhouden tot zichzelf, de ander en het andere. Vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor (mogelijk) een betere samenleving.Loge de Schakel komt elke maandagavond bij elkaar. Aanvang 20:00. Een keer in de maand is er een Meestervergadering en wordt er om 19:30 begonnen.Loge de Schakel heeft ruim 40 leden. Rond de 30 leden zijn elke week aanwezig.3 van de 4 maandagen in de maand wordt door een van de leden of een spreker van een andere Loge een Bouwstuk (lezing) gehouden waarover na de pauze gezamenlijk wordt gesproken. Op de 4e maandag wordt er meestal een ritueel opgevoerd in een zogenaamde ‘Open Loge’.

In Dordrecht vind je de volgende loge(s)