Vrijmetselarij in Tiel

Vrijmetselaarsloge De Edelmoedigheid in Tiel

Informatie over Loge De Edelmoedigheid

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge De Edelmoedigheid

De geschiedenis van loge De Edelmoedigheid begint bij de loge "La Concorde". Deze loge trok mee met het regiment infanterie van luitenant-generaal d'Envie. Toen La Concorde op 9 februari 1776 in 's-Hertogenbosch werkte, werd door een aantal leden het verzoek tot oprichting van een nieuwe loge gedaan. Al een paar dagen later, op 16 februari 1776, ontving die nieuwe loge van de hoofdbestuur in Den Haag zijn formele instellingsdocument, de zogenoemde constitutiebrief. Daarmee was loge De Edelmoedigheid een feit. De eerste 18 jaren verliepen voorspoedig. Maar nadat de Fransen in 1794 Den Bosch veroverden nam het ledental snel af. En in de daarop volgende jaren kwamen de resterende leden slechts af en toe bijeen. In 1808 werd de loge nieuw leven ingeblazen. Al snel werd hij echter geplaagd door huisvestings- en financi�le problemen. Zo bleek in 1843 een financi�le injectie noodzakelijk. Prins Frederik, tweede zoon van koning Willem I, loste dit probleem op door fl. 300,- te schenken. Tijdens de tweede wereldoorlog ging vrijwel het gehele archief van De Edelmoedigheid verloren. Tot ieders verbazing werd echter in 1953 de originele constitutiebrief op de zolder van een school in �s-Hertogenbosch teruggevonden en die werd aan de loge teruggegeven. Op 10 mei 1950 werd aan het hoofdbestuur gevraagd om de zetel van De Edelmoedigheid te verplaatsen naar Tiel. Blijkens bericht d.d. 15 december 1950 werd dit verzoek gehonoreerd. Het jaar 2016 staat in het teken van het 240-jarig bestaan van De Edelmoedigheid zowel als het 260-jarig bestaan van de Vrijmetselarij in Nederland. Heden ten dage beschikt De Edelmoedigheid over een eigen gebouw, geheel volgens zijn smaak ingericht en voorzien van alle gemakken en voorzieningen die een loge zich kan wensen.