Vrijmetselarij in Hengelo

Vrijmetselaarsloge De Troffel in Hengelo

Informatie over Loge De Troffel

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge De Troffel

Loges waren beschutte plaatsen, bouwhutten, zoals zij in oude tijden in de bouw werden aangetroffen. Er wordt in veel zaken voortgeborduurd op deze bouw, daarom ook is deze Twentse Loge naar het gereedschap "De Troffel" genoemd. De Hengelose loge is opgericht in 1930, zij kwam voort uit de ma�onnieke soci�teit De Troffel, opgericht in de eerste wereldoorlog in 1916 omdat de loge Tubantia die in Enschede gezeteld was (N.B. Deze was in 1872 w�l opgericht in Hengelo!) door een slechte treinenloop moeilijk te bereiken was. Door een 20-tal vrijmetselaren werd de nieuwe loge gerealiseerd. Zij kwamen bijeen in een klein zaaltje in het Beursgebouw. In 1929 werd een lokaal verkregen in de huishoudschool aan de Julianalaan. De benodigde zaken voor een bijeenkomst werden iedere keer weer door een aantal leden verzameld en opgebouwd. De huishoudschool groeide en na 1958 was er geen ruimte meer voor de loge. Gelukkig kon de loge terecht in de toneelzaal van het VIOS-gebouw aan de Beekstraat. In 1960 waren er plannen voor nieuwbouw, maar om financi�le redenen vond dat geen doorgang en verhuisde de loge in 1962 naar de Remonstrantse kerk aan de Grundellaan. De spullen van de loge moesten echter iedere keer van en naar de kerk worden gebracht. Zij pasten precies in een aanhangwagentje van ��n der leden, en slechts enkelen wisten hoe. Zonder de kennis van die leden bleef men altijd met enkele stukken zitten die niet meer pasten. Onze leden Loge de Troffel heeft rond de 40 leden met leeftijden tussen de circa 30 en 92 jaar die elke donderdag samenkomen in het loge gebouw. Ons loge gebouw Het in 1976 geopende gebouw aan de Krabbenbosweg 47B, een voormalige aannemersloods, deed een lang gekoesterde wens in vervulling gaan, veel zelfwerkzaamheid hield de kosten binnen de perken. En zo kwam een einde aan de zwerftocht van de loge, want niet inhield dat er niets meer gebeurde. Was het oorspronkelijke gebouw ontworpen door architect Ir. Wiersma, latere verbouwingen werden geleid door architect Landman en uitgevoerd door leden van De Troffel. De laatste uitbreiding met een vergaderzaal en bibliotheek dateert van 2011, een uitbreiding waar de huidige groep vrijmetselaren blij mee en trots op is. Daarbij is de vorm van de Troffel terug te vinden in de vorm van het hoofdgebouw.