Vrijmetselarij in Castricum

Vrijmetselaarsloge Branding in Castricum

Informatie over Loge Branding

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge Branding

Wereldwijd zijn er zo’n 6 miljoen vrijmetselaren. Ieder van hen had zijn eigen reden om lid te worden.Intellectuele verdieping, in vrijheid zoeken naar antwoorden op levensvragen, vriendschap. Rustpunt in een hectische week.Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Je zoekt je eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. Je zoekt een plek waar mensen naar jou luisteren. Waar je tijd en energie steekt in het actief luisteren naar anderen. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen.‘KEN JEZELF’ IS DE OPDRACHT AAN IEDERE VRIJMETSELAAR.Je bent op zoek naar wijsheid, innerlijke kracht en schoonheid. Je wilt jezelf ontplooien. Intellectueel, sociaal en spiritueel.Sterker denken. Duidelijker zeggen wat je bedoelt. Dieper voelen waar je in het leven staat. Beter mens worden. Jezelf verwerkelijken.Bij de vrijmetselarij groei je in veel opzichten. Je leert compareren − een gespreksvorm die ervoor zorgt dat sprekers écht gehoord worden. Je vormt meningen die hout snijden − door ze te toetsen aan die van anderen. Je leert jezelf beter kennen − in zingevingsmomenten. Symbolen en rituelen helpen ons om tot de kern te komen.‘OP JOU KOMT HET AAN’, DAT WEET JE ALS VRIJMETSELAAR.Je leeft in een wereld samen met anderen. Geven maakt de wereld beter. Vrijmetselaren zorgen voor elkaar. En voor de mensen om ons heen. Je geeft je aandacht en je mening in het gesprek. Je stelt kritische vragen en stimuleert zo anderen in hun zoektocht. Je geeft om je vrienden. Je geeft hulp als dat nodig is.Wie geeft, leeft dubbel. Zo ontstaan vriend-schappen tussen mensen die elkaar anders wellicht niet zouden hebben ontmoet. Wat je overtuiging ook is, welke politieke kleur je ook hebt, wat je afkomst of geaardheid ook is, je ontmoet elkaar bij de vrijmetselarij als gelijken.ALLES WAT JOU IN DE MAAT-SCHAPPIJ MACHT EN AANZIEN GEEFT, LAAT JE ACHTER JE, ALS JE NAAR DE LOGE GAAT.Vrijmetselaar word je niet; dat ben je al. Ben je vrijdenker? Respecteer je anderen die dat ook doen? Handel je rechtvaardig? Heb je gevoel voor humor? Ben je in staat jezelf te relativeren? Dan heb je alles wat een vrijmetselaar nodig heeft.Het maakt niet uit waar je waarden vandaan komen, als je maar het goede zoekt. En vooral anderen vrijlaat in hun eigen zoektocht. Tolerantie is het begin, respect vraagt méér. Vrijmetselaren respecteren ieder ander die serieus werkt aan een betere samenleving.“WAT LEUK, JIJ DENKT ANDERS DAN IK! IK KAN DUS VAN JE LEREN.”Als je vrijmetselaar wordt, mag de hele wereld dat weten. Vrijmetselaren doen zich kennen. In hun daden en hun woorden.Een vrijmetselaarsloge is een gewone vereniging. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Met statuten, leden en vergaderingen. Het is helder en transparant waar de vrijmetselarij naar streeft: een betere samenleving. Iedere vrijmetselaar ziet zichzelf als een bouwsteen in het levende bouwwerk dat de wereld is.WIJ ZIJN OPEN ALS VRIJMETSELAAR STA JE VOOR GELIJKWAARDIGHEID VAN ALLE MENSEN, VOOR IEDERS RECHT OM ZELFSTANDIG TE ZOEKEN NAAR WAARHEID, EN VOOR IEDERS PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIJN EIGEN DOEN EN LATEN.Vrijmetselaren werken samen in broeder-schap. Vrijmetselaren zijn verdraagzaam, en streven naar harmonie. Mensen van allerlei achtergronden, met verschillende levensbeschouwingen en soms tegenstrijdige inzichten, ontmoeten elkaar.Door in vertrouwen samen te praten, te werken, te eten en te drinken, voelen vrijmetselaren zich verbonden met al hun broeders. In de loge, in Nederland, in heel veel landen van de wereld. En in iedere loge ben je meer dan welkom.WEES TROUW AAN JEZELF. WEES JE MEDEMENS TOT STEUN. EN LAAT DE WERELD IETS BETER ACHTER DAN JE DEZE AANTROF.Vrijmetselarij is uniek als leerschool van het leven. Ben je op zoek naar houvast? Een wekelijks rustpunt in deze chaotische maatschappij? Een bron van vrijheid? Een stimulans tot zelfstandig nadenken?Nieuwsgierig? In veel plaatsen in Nederland vind je een loge. In grotere steden zijn er vaak meerdere.Wil je kennismaken? Kijken of vrijmetselarij iets voor jou is?“IK DACHT HEEL LANG DAT IK GEVRAAGD MOEST WORDEN! MAAR DAT IS NIET ZO. JAMMER DAT IK DAARDOOR PAS ZO LAAT LID WERD.” Wil jij ook eens deelnemen aan een open dag, of op een andere manier contact hebben?Stuur een mail aan: info@vrijmetselaarsloge-branding.nlVrijmetselaars Loge Branding - No. 258 Castricum . info@vrijmetselaarsloge-branding.nlVoor eventuele vragen kunt u een email sturen naar bovengenoemd emailadres.