Welkom op de Dag van de Vrijmetselarij 2022 op zondag 11 september van 10.00 - 17.00 uur

Gepubliceerd op dinsdag 26 juli door Fraternité

Dag van de Vrijmetselarij 2022

Dag van de Vrijmetselarij 2022. Thema: "Het Licht schijnt in de Duisternis". Ben jij benieuwd naar vrijmetselarij en wil je daar meer over weten? Dan ben je van harte welkom. Jaarlijks zetten we de deur open aan de Hofstraat 3 in Almelo voor belangstellende mannen en vrouwen. Er is dan gelegenheid om een kijkje te nemen in ons logegebouw en uw vragen te stellen over vrijmetselarij. We informeren u graag over wat we doen en hoe we dat doen.

Het logegebouw in Almelo is ook de huisvesting van de Vrije Weefsters loge Vinculum Verum, een vrouwenloge. De Vrije Weefsters werken op een soortgelijke manier als de vrijmetselaars maar gebruiken hierbij een andere symboliek. Kijk voor meer informatie over de Vrije Weefsters op http://www.vinculumverum.org/