Agenda van Fraternité

woensdag 31 augustus 2022

Zomergasten

Tijdens Zomergasten brengen broeders van onze loge gespreksonderwerpen naar voren om daar hun eigen zienswijze en beleving bij te geven. Er worden filmfragmenten getoond die voor de gast een diepe betekenis hebben, 

Onze Br. Redenaar Leon Abbink fungeert als moderator. 

Daarna wordt aan de andere aanwezigen de ruimte geboden om daar hun visie naast te leggen.

Als Vrijmetselaar zijn wij vrijdenkers die een luisterend oor hebben voor de ander. Wij toetsen dat aan onze ideeen en stellen die bij als we dat nodig achten. Wij kennen geen dogma's. De opdracht aan onszelf is "Ken U Zelve" en "Op U komt het aan".

Als we ons dat eigen maken, worden we een beter mens, zo is onze overtuiging.  Details
woensdag 31 augustus 2022
20:00 tot 22:00
Fraternité
 
Herinnering in je agenda?