Agenda van Fraternité

woensdag 12 oktober 2022

Open Loge: Verheffing A S

Open Loge: Verheffing A S

Na een jaar gezel te zijn geweest nadert het moment van de verheffing tot meester vrijmetselaar. De gezel heeft zich, als het goed is, het afgelopen jaar bezig gehouden met de zoektocht naar zijn plaats in onze samenleving. Mede daartoe heeft hij andere loges bezocht teneinde te zien en ervaren hoe zij een gezel bevorderen.

Ook een gezel levert aan het einde van in dit geval de gezellenperiode een bouwstuk op. In dat bouwstuk reflecteert hij op zijn gezellenjaar. Zoals gebruikelijk volgt er na de oplevering van dit bouwstuk een verdiepende gedachtenwisseling, ofwel comparitie over het bouwstuk. Dit leidt vaak weer tot diepere inzichten voor de gezel, maar ook voor de overige broeders.

Voorts vindt er nog een gesprek plaats met een aantal broeders over de ophanden zijnde verheffing tot meester vrijmetselaar waarin wordt getoetst of de gezel gereed is om de laatste stap te zetten. Als dat het geval is volgt de verheffing tot meester vrijmetselaar middels het meester ritueel. De gezel ondergaat dit in de wetenschap dat hij weliswaar meester vrijmetselaar wordt, maar zijn leven lang ook nog leerling vrijmetselaar blijft.

Dit geeft aan dat we ons als vrijmetselaar én als mens, zullen blijven ontwikkelen. De zoektocht stopt nooit.

Details
woensdag 12 oktober 2022
19:30 tot 21:30
Fraternité
 
Herinnering in je agenda?