Agenda van Fraternité

woensdag 12 juni 2024

Open Loge met bevordering


Na de inwijding werkt de jonge Vrijmetselaar aan zelfkennis met het inwijdingsrituaal als basis. Na 1 jaar van studie en kennisvergaring presenteert hij zijn leerling bouwstuk. Als daarna de Meestervergadering ermee instemt, vindt zijn bevordering plaats.

De betekenis van de bevordering van een vrijmetselaar is meervoudig:

Symbolische groei: De bevordering van een vrijmetselaar naar een hogere graad symboliseert vaak een toename van kennis, begrip en wijsheid binnen de vrijmetselarij. Het markeert een voortgang op het pad van spirituele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Toewijding en betrokkenheid: Het proces van bevordering vereist vaak toewijding aan de principes en waarden van de vrijmetselarij, evenals actieve betrokkenheid bij de activiteiten van de loge. Het wordt beschouwd als een erkenning van de inzet van de vrijmetselaar voor de idealen van broederschap, verlichting en dienstbaarheid.

Verdieping van inzicht: Door het doorlopen van de rituelen en ceremonies die gepaard gaan met bevordering, wordt van de vrijmetselaar verwacht dat hij dieper ingaat op de symboliek en betekenis achter de vrijmetselaarsgraden. Dit kan leiden tot een dieper begrip van zichzelf, van anderen en van de wereld om hen heen.

Het proces van bevordering in de vrijmetselarij is bedoeld als een transformerende ervaring die vrijmetselaren in staat stelt om hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling voort te zetten, terwijl ze tegelijkertijd een grotere betrokkenheid bij de gemeenschap van vrijmetselaren bevorderen.


Details
woensdag 12 juni 2024
19:30 tot 22:30
Fraternité
 
Herinnering in je agenda?