Agenda van Fraternité

woensdag 1 maart 2023

Avond voor belangstellenden met bouwstuk en comparitie

Openbare Comparitie

Eenmaal per jaar kunnen belangstellende mannen een logeavond bijwonen en als ze dat willen daar actief aan deelnemen.

De essentie van een comparitieavond is dat een van de leden, een broeder, een inleiding geeft over een bepaald thema waarin hij zich heeft verdiept. Wij noemen dat, in lijn met de door ons gevolgde bouwsymboliek, een bouwstuk. Daaraan voorafgaand passeren er eerst een aantal vaste punten van huishoudelijke en overige aard de revue. Na afloop van de inleiding pauzeren we ca. 15 minuten om een versnapering tot ons te nemen en vinden er onderlinge gesprekken plaats.

Na de pauze wordt aan de inleider gevraagd of hij van gedachten wil wisselen met de aanwezigen. Wij noemen dat compareren. Compareren is het tegenovergestelde van discussiëren. Daar waar een discussie vaak de onderlinge verschillen benadrukt, zoeken we met het compareren juist onze onderlinge overeenkomsten op. Dat wil niet zeggen dat we het altijd met elkaar eens zijn, maar dat benadrukken we niet. Want vrijmetselaren zoeken dat wat verbindt, en mijden dat wat scheidt!

Na afloop van de comparitie geeft een broeder, de redenaar, zijn getuigenis over het opgeleverde bouwstuk. Hij vat het dan kernachtig samen en toetst het naar maçonnieke maatstaven. Daarna wordt de inleider op bijzondere wijze beloond voor zijn opgeleverde bouwstuk. Hij ontvangt dan zijn maçonnieke loon via de voorzitter. Daarmee eindigt de comparitieavond en vervolgen wij de avond met een gezellig samenzijn. Daar is dan gelegenheid tot al dan niet verdiepende gesprekken met de andere leden, onder het genot van een drankje, en dikwijls ook een hapje. Wij noemen dit de zevende graad, een belangrijk onderdeel.

Openbare comparities zijn enkel toegankelijk voor belangstellende mannen.

Aanvang is 20:00 uur, ons gebouw aan de Hofstraat 3 in Almelo is open vanaf 19:30 uur.

Details
woensdag 1 maart 2023
20:00 tot 22:00
Fraternité
 
Herinnering in je agenda?