CONTACT

In de loge Fraternité wordt prijs gesteld op een open communicatie, niet alleen met vrijmetselaren, maar vooral ook met de maatschappij. De leden zijn graag bereid met belangstellenden van gedachten te wisselen over vrijmetselarij, de broederschap, het lid zijn van een vrijmetselaarsloge en uitgangspunten/doelstellingen van de vrijmetselarij voor hun zelf maar ook voor de maatschappij.

De loge is via de volgende functionarissen bereikbaar:

Secretaris
✉︎ secretaris@fraternite.nl

Voorlichter
✉︎ voorlichter@fraternite.nl

Tijd en locatie bijeenkomsten
De aanvang van de comparities en Open Loges
is op woensdagavond om 20.00 uur.

Adres:
Hofstraat 3
7607 AB Almelo

Naast het gebouw is een parkeerplaats aanwezig.

ANBI Status

De vereniging Loge Fraternité is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40074325 en door de belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ ANBI

Beloningsbeleid
Loge Fraternité kent geen betaalde bestuurders.

RSIN registratie 816409602

  • Begroting gebouw Loge Fraternité
  • Financieel jaarverslag Loge Fraternité 2018-2019
  • Statuten Loge Fraternité
  • Beleidsplan 2019-2021